ZAPYTAJ O OFERTĘ

Podstawowe informacje na temat firmy

Szczegóły obsługi informatycznej

Prosimy o podanie jak największej ilości informacji, pozwoli nam to najlepiej dostosować ofertę bez zbędnych pytań.

Czy na serwerach jest wykorzystywana wirtualizacja?
Czy firma korzysta z maszyn wirtualnych
Typ wirtualizacji
Wybierz z jakiego wirtualizatora korzysta firma
Wszelkie dodatkowe informacje związane z infrastrukturą informatyczną firmy